Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

1. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Perfect Fitness Service Tomasz Kowalewski z siedzibą w Elblągu (82-200 Elbląg) przy ul. Wyczółkowskiego 4/43; NIP: 5781037896, REGON: 170359380, reprezentowanym przez Tomasz Kowalewski – Właściciel, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
, zwana dalej „ Perfect Fitness Service”.

Kontakt z nami w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@fitnesstechnik.eu

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Perfect Fitness Service przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

1) W celu dokonania wyceny towaru, zamówienia oraz jego realizacji, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,

 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

 • numer telefonu,

 • adres e-mail,

 • dane przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania faktury VAT na przedsiębiorstwo),

 • podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu,

 • nr dokumentu tożsamości,

 • numer karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi,

 • preferencje.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

2) W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,

 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

 • numer telefonu,

 • adres e-mail,

 • ewentualnie numer rachunku bankowego jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

3) W celu wystawienia faktury VAT i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np.: przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,

 • nazwa firmy,

 • adres zamieszkania lub adres siedziby,

 • numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

4) W celu badania satysfakcji Klienta, ulepszania i modyfikacji naszych produktów, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • adres e-mail,

 • numer rezerwacji,

 • imię i nazwisko,

 • komentarze,

 • adres IP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Perfect Fitness Service jest poznanie opinii klientów na temat produktów oraz poziomu obsługi, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych).

5) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • adres IP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Perfect Fitness Service jest zapewnienie bezpieczeństwa wszelkim osobom przebywającym na terenie).

6) W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np.: rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 •   imię i nazwisko,

 •   adres e-mail.

Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. W przypadku gdy zgłosi Pan/Pani np.: sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Perfect Fitness Service jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

7) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie nazwę firmy,

 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),

 • numer NIP (jeżeli został podany),

 • adres e-mail,

 • adres IP,

 • numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Perfect Fitness Service jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

8) W celu analitycznym, tj.: badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Perfect Fitness Service przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,

 • rodzaj systemu operacyjnego,

 • przybliżona lokalizacja,

 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

 • czas spędzony na stronie,

 • adres IP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Perfect Fitness Service jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

9) W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy informacje tekstowe (pliki cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej z gody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

10) W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • adres IP,

 • data i czas serwera,

 • informacje o przeglądarce internetowej,

 • informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw.: logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze stron należących do Perfect Fitness Service.

Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Perfect Fitness Service jest administrowanie stroną internetową).

3. Cookies
Perfect Fitness Service na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw.: cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np.: Facebook, Google).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl